خدمات

آموزش

آموزش

بازرسی فنی

بازرسی فنی

اخبار

1 از 2

اخبار

یک رویکرد امن تر برای نجات در آب با راهنماهای جدید ایزو

پیشگیری بهتری از درمان است، مخصوصاٌ وقتی حوادث دردریا رخ می دهند. در دسترس داشتن قایق نجات برای هر کشتی مشمول قانون دریانوردی اجباری است، به همان گونه نیز داشتن قایق نجات که توسط پرسنل ذی صلاح حفظ، تعمیر و آزمایش شود. مجموعه جدید ویژگی هایی…

انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط تیم ارزیابی همترازی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه از روز شنبه مورخ 1398/08/25 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29انجام پذیرفت.…

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در جمع کارآفرینان ، استاندارد را زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و…

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در جمع کارآفرینان ، استاندارد را زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست. نیره پیروزبخت در چهارمین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال که عصر سه شنبه در تالار دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شد، در…

به حضور زنان در پست های مدیریتی اعتماد دارم

نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران که اخیراً ششمین مدیر کل زن را در استاندارد استان کردستان منصوب کرد گفت: زنان در پست‌های مدیریتی حساس به خوبی از عهده مشکلات برمی‌آیند. وی با بیان این که به حضور زنان در پست‌های مدیریتی اعتماد…