خدمات

اخبار

1 از 3

اخبار

نماینده ایران به عنوان ارزیاب همتراز بین المللی منصوب و معرفی شد.

نماینده ایران، در بانک ارزیابان اتحادیه تایید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه، با کسب امتیاز کامل به عنوان ارزیاب همتراز بین المللی منصوب و معرفی شد. به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، اتحادیه تایید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه APAC و مجمع بین…

شرکت ارزیاب مدیریت همام (AMH) هیچگونه فعالیت مشاوره ای ندارد و زمینه کاری آن ممیزی و صدور گواهینامه استانداردهای مدیریتی از قبیل ISO 9001- ISO 14001 - … است.

همچنین تمامی دوره های آموزشی در آکادمی آموزشی به صورت عمومی و بر پایه الزامات استانداردها می باشد و آموزش اختصاصی در زمینه صنعت یا فعالیت تخصصی برگزار نمیکند.