انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

0 197

ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط تیم ارزیابی همترازی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه از روز شنبه مورخ 1398/08/25 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29انجام پذیرفت.

این ارزیابی پس از گذشت چهار سال از ارزیابی اولیه، در راستای تمدید عضویت های کسب شده در اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه و مجمع بین المللی تایید صلاحیت، توسط 3 ارزیاب همتراز در زمینه های سیستم مدیریت کیفیت(QMS)، سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی(FSMS) و سیستم مدیریت انرژی (eNMS) انجام پذیرفت.

پیرو اتمام ارزیابی و نتیجه موفقیت آمیز آن، تمدید گواهینامه موافقتنامه شناسایی چند جانبه (MRA) اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (APAC) با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انجام فرآیند تایید صلاحیت نهاد های گواهی کننده در زمینه های سیستم مدیریت کیفیت (QMS)، سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی(FSMS) و سیستم مدیریت انرژی (eNMS) در اجلاس سالیانه آتی این اتحادیه انجام خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + شانزده =

شرکت ارزیاب مدیریت همام (AMH) هیچگونه فعالیت مشاوره ای ندارد و زمینه کاری آن ممیزی و صدور گواهینامه استانداردهای مدیریتی از قبیل ISO 9001- ISO 14001 - … است.

همچنین تمامی دوره های آموزشی در آکادمی آموزشی به صورت عمومی و بر پایه الزامات استانداردها می باشد و آموزش اختصاصی در زمینه صنعت یا فعالیت تخصصی برگزار نمیکند.